پیشنهاد کتاب

[کتاب] – کبوتر

ارسال شده در: کتابخانه 2017/02/10

با خواندن کبوتر شاید فکر کنید که داستان خوبی را نخوانده‌اید! اما وقتی به روندی که در داستان اتفاق افتاده و جزییاتی که نویسنده بخوبی آنها را به خواننده منتقل کرده، کبوتر را یکی از تاثیرگذارترین روایت ها از زندگی شخصی افراد خواهید دید.

تمام ترس هایی که نقش اصلی داستان همراه خود دارد مواردی هستند که همه انسان ها با آن به انحای مختلف دست و پنجه نرم می کنند؛ و در انتها یا آن ترس ها را از خود دور می کنند و یا تا آخر عمر خویش باید با آن روبرو شوند.