نفس زکیه کیست

نفس زکیه را بهتر بشناسید

ارسال شده در: مهدویت 1390/02/12

در نشانه های ظهور 5 نشانه، از حتمیات به شمار می آیند، در مطالب قبلی 4 نشانه را توضیح دادیم. آخرین نشانه از 5 نشانگان حتمی ظهور، قتل نفس زکیّه می باشد، که در ادامه با این نشانه نیز آشنا می شوید.

نفس زکیّه کیست؟

نفس زکیّه از لحاظ لغوی به معنای فرد بی گناه و پاک است که تاکید آن بر کسی است که قتلی انجام نداده و جرمی مرتکب نشده است. وی میان رکن و مقام، 62 روز پس از ظهور غیرعلنی امام زمان و در راه ایشان مظلومانه به قتل می رسد. در برخی از روایات از سید حسنی به عنوان نفس زکیّه یاد شده است.ولی در کل فرد خاصی معرفی نشده است.