مهدی سهرابی

[کتاب] – 7 سال و 9 ماه و 18 روز

ارسال شده در: کتابخانه 1396/01/01

این کتاب شامل7 داستان زیباست که در هر کدام از آنها بخوبی به جزییات پرداخته شده و با ادبیاتی روان و گیرا خواننده را تا انتهای داستان درگیر می کند. به جرات می توانم بگویم پس از اتمام هر داستان محال است که آن را دوباره در ذهن خود مرور نکنید! از نظر من بهترین داستان کتاب، 7 سال و 9 ماه و 18 روز و تاثیرگذارترین آن دریا خانه نام داشت.

و شب ایستاده بود کنار نقطه رهایی، آن طرف اروند رود وحشی ترین رودخانه دنیا 300 نفر پشت سر او منتظر بودند که او علامت بدهد و به خط بزند….