محمد بن عثمان

محمد بن عثمان دومین نائب امام زمان (عج)

ارسال شده در: مهدویت 1390/03/17

ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری دومین نائب خاص امام زمان (عج)، و فرزند عثمان بن سعید بود. پس از وفات پدرش عثمان بن سعید امام زمان (عج) او را به جانشینی اش منصوب کرد؛ تا امور وکالت را از جانب حضرت بر عهده گرفته و رابطی با مردم باشد. امام مهدی(عج) در نامه ای از شایستگی های عثمان بن سعید می گوید و درگذشت پدر را به او تسلیت گفته و وی را بعد از پدر جانشین، قرار می دهد.1