مجموعه داستان

[کتاب] – کلاژ

ارسال شده در: کتابخانه 2022/06/15

کلاژ یک مجموعه داستان نوشته احسان عباسلو است. سبک این کتاب مناسب هر سلیقه ای نیست. برای همین ممکن است از همان داستان اول، خواندن کتاب را متوقف کنید. همان حسی که من در ابتدای کتاب داشتم. اما هرچه جلوتر می روید نویسنده و نوع نوشتار را بیشتر و بهتر درک می کنید. مثال داستان های این کتاب، دل مشغولی های ذهنی افراد است که نویسنده با وسواس و پرداخت به جزییات توانسته آن را بخوبی به نمایش بگذارد.

اما یه روز یه اتفاقی افتاد. من دلم برای خونمون تنگ شد. برای مدرسه. برای کلاس. برای فوتبال. برای مسابقه. برای تابستون.

من هم رفتم خونه. اونا رفتن خط. من نتونستم برم خط. من سر خط رو گم کرده بودم. این طوری بود که تنها موندم. اونا تیر به قلبشون خورد. من تیر به قلب خودم زده بودم.