قبطیان

نقش قبطیان در ناآرامی های مصر

ارسال شده در: مهدویت 1390/03/05

قبطیان چه کسانی هستند

ابتدا باید به معرفی قبطیان پرداخت، که اصلا این قوم چه کسانی هستند. قبطیان نام مردمی است که ریشه ی آنان به آفریقا بر می گردد، با حمله ی عربها و تارومار کردن این قوم آنها نیز پراکنده شدند، ولی در حال حاضر بومی مصر هستند. دین آنها مسیحی ارتدکس می باشد.