فلسطین قبل از ظهور

حوادث جهان و ارتباط آن با ظهور

ارسال شده در: مهدویت 1390/03/08

می خواهیم به سیر فتنه ها در کشورهای اسلامی در عصر معاصر، که بزرگترین آن جنگ یهود (اسراییل) در برابر فلسطین و اشغال آن توسط این اشغال گران و همچنین جنگ های اخیر مردم مسلمان و انقلاب کشورهای مسلمان بر علیه حکومت های ظالم، نگاهی کوتاه با توجه به روایات بدست آمده از ائمه(ع) بیندازیم. تا شک بعضی از افراد در مورد صحت روایات از معصومین برطرف شود.