عوف سلمی

عراق در دوره قبل از ظهور

ارسال شده در: مهدویت 1390/03/11

در مطالب قبلی، به حوادثی که در برخی کشورها قبل از ظهور اتفاق خواهد افتاد پرداختیم. بیشتر این کشورها اسلامی و عربی هستند، مانند مصر، سوریه و یمن. در هرکدام از این کشورها، قبل از ظهور امام مهدی(عج) اتفاقاتی خواهد افتاد که بیانگر نشانه های قبل از ظهور است. در این مطلب نیز قصد داریم یکی دیگر از کشورهای عربی را با توجه به روایات مورد بررسی قرار دهیم این کشور عراق خواهد بود!

عراق یکی از معدود کشورهای عربی است که اتفاقات عجیبی قبل از ظهور در آن رخ خواهد داد. به صورتی که مرکز و میدان همه گیر درگیری نیروهای مختلف خواهد شد!