صیحه آسمانی 23 رمضان

صیحه آسمانی چیست

ارسال شده در: مهدویت 1390/02/18

صیحه آسمانی نیز یکی از نشانه های حتمی قبل از ظهور است. از لحاظ لغوی به معنای بانگ و فریاد آسمانیست. صدای بسیار بلندی است که همه مردم زمین آن را می شنوند. روایات بسیاری در زمینه داریم که به روایتی از امام باقر(ع) بسنده می کنیم.

 امام باقر(ع) می فرماید: ندا کننده ای از آسمان نام قائم را ندا می کند، پس هرکس در شرق و غرب است آن را می شنود. از وحشت این صدا، خوابیده ها بیدار، ایستادگان نشسته، و نشستگان بر دو پای خویش می ایستند. رحمت خدا بر کسی که از این صدا عبرت بگیرد و ندای وی را اجابت کند، زیرا صدای نخست صدای جبرئیل روح الامین است. آنگاه می فرماید: این صدا در شب جمعه 23 ماه رمضان خواهد بود. در این شک نکنید و بشنوید و فرمان برید. در آخر روز شیطان فریاد می زند که فلانی مظلومانه کشته شد تا مردم را بفریبد و به شک اندازد.1