صدای قاسم سلیمانی

دلتنگ توام

ارسال شده در: دل نوشت 1399/02/19
شهید سلیمانی: آیا من در ذهن شما آدم خوبی بودم؟

یک کلمه بله.