شعیب بن صالح کیست

شعیب بن صالح را بهتر بشناسید

ارسال شده در: مهدویت 1390/01/31

شعیب بن صالح نیز همانند سید خراسانی که در مطلب قبل توضیحاتی در مورد ایشان دادیم از یاران ایرانی حضرت مهدی (عج) می باشد. نهضت و قیام شعیب بن صالح در برخی روایات 72 ماه (6 سال) قبل از ظهور وجود مقدس امام زمان (عج) مشخص شده است.

شعیب بن صالح کیست

او از اهالی ری و قبیله ی بنی تمیم است. در برخی از روایات وی را اهل سمرقند نیز معرفی کرده اند. اندکی پیش از ظهور حضرت بقیة الله (عج) همراه با سید خراسانی در میان ایرانیان ظاهر می شود. این خروج و قیام در روایات به صورت مشخص متذکر می شود که خروج آنان همزمان می باشد.

از محمد بن حنفیه نقل شده است که: پرچم سیاه بنی عباس خروج کند سپس پرچم سیاه دیگری از خراسان ظاهر شود، حاملان آن درفش ها کلاه سیاه و لباس سفید بر تن دارند. پیشاپیش آنان مردی است که او را صالح بن شعیب و یا شعیب بن صالح می نامند و از قبیله بنی تمیم است. آنان نیروهای سفیانی را شکست داده و در بیت المقدس فرود می آیند تا مقدمات حکومت مهدی را فراهم آورند، تعداد سیصد تن از شام به آنها بپیوندند، فاصله خروج او تا تحویل زمام امور به مهدی(ع) هفتاد و دو ماه است.1

 نشانه های برجسته شعیب بن صالح

جوانی است گندم گون، لاغر، با ریش کم پشت، صاحب بصیرت و یقین، جنگاوری ممتاز و شکست ناپذیر!

نقش شعیب بن صالح در دوران ظهور

همانطور که در بالا اشاره کردیم شعیب یک چهره ی نظامی کارکشته است، وی با لشکری برای حمایت از امام زمان(عج) راهی عراق شده و سپاه سفیانی را در هم می کوبد. بعد از بیعت با امام مهدی(عج) او به سِمت فرمانده ی کل نیروهای حضرت مهدی(عج) در می آید و بعد از جنگ هایی که برای آزاد سازی و مقابله با حامیان سفیانی که به صورت پراکنده و متمرکز در ایران، عراق، عربستان، ترکیه و… انجام می دهد، برای آزاد سازی بیت المقدس به سوی فلسطین حرکت می کند…

 __________________________________

1-نسخه خطی ابن حماد ص42