سید خراسانی و ظهور

سید خراسانی را بهتر بشناسید

ارسال شده در: مهدویت 1390/01/28

در مورد حرکت ظهور در ایران، همانطور که در مطلب نقش ایرانیان در دوران ظهور توضیحاتی دادیم روایات و احادیث فراوانی وجود دارد، که هم به بیان تحرکاتی که در ایران انجام می شود می پردازد و هم نقش پررنگ ایرانیان در دوران ظهور را متذکر می شود. ظاهر شدن دو شخصیت زمان ظهور یعنی سید خراسانی و شعیب بن صالح نیز از این قرار است. در این موضوع به شناخت هرچه بیشتر این شخصیت، یعنی سید خراسانی می پردازیم.