سفیانی نشانه ظهور

سفیانی را بهتر بشناسید !

ارسال شده در: مهدویت 1390/01/19

یکی از نشانه های حتمی قبل از ظهور صاحب الزمان(عج)، خروج سفیانی است که در فهرست نشانه های قبل از ظهور، یکی از موارد حتمی قبل از ظهور ذکر شده است. این مطلب به مقداری است که فقط باعث آشنایی شما با این عنصر زشت می شود و در مطلب های بعدی در مورد خروج سفیانی و دیگر مطالب به بحث می پردازیم.