دابَّةُ-الارض چیست

دابة الارض را بهتر بشناسید

ارسال شده در: مهدویت 1390/02/06

یکی از نشانه هایی که آن را نه نشانه ای برای ظهور مهدی(عج) بلکه نشانه ای برای برپایی قیامت می دانند، آشکار شدن دابَّةُ الارض است. دابَّةُ الارض از نظر لغوی به معنای جنبنده ی زمین، طی کننده ی زمین است. در آیه 82 سوره ی مبارکه نمل آمده است:”وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ…” که به معنای “و هنگامی که وعده ی عذاب کافران به وقوع بپیوندد (و یا زمان انتقام به ظهور قائم فرا رسد) جنبنده ای از زمین بیرون آریم که با آنان تکلم کند، که مردم به آیات ما(بعد از این) از روی یقین نمی گروند” است.

از معنای این آیه میتوان برداشت کرد که دابَّةُ الارض جاندار است و کسی است که خداوند او را قبل از برپایی قیامت از زمین آشکار کرده و وسیله ای است برای تمام کردن حجت برای کافران و آوردن نشانه هایی برای آنان که به آیات خدا یقین نمی آورند.