حوادث یمن قبل از ظهور

یمن در دوره قبل از ظهور

ارسال شده در: مهدویت 1390/02/27

حوادث اخیر در جهان اسلام  باعث به وجود آمدن جرقه ای در ذهن عدالت طلبان و منتظران ظهور منجی شده است، و این سوال را در ذهن تداعی می کند که آیا ما به ظهور مهدی موعود (عج) نزدیک شده ایم؟! ظهور امام مهدی(عج) وابسته به آمادگی مردم و حوادثی است که در جهان رخ می دهد از جمله انقلاب های اسلامی و بیداری مسلمانان و آزادی خواهان جهان در برابر ظلم. همه و همه پیش نیاز حکومت جهانی مهدی(عج) است. حکومتی که پایه و اساس آن مردمی است؛ پس این قیام ها و انقلاب ها لازمه ی ایجاد حکومت جهانی است.