جنگ قرقیسیا

جنگ آرماگدون و نبرد قرقیسیا

ارسال شده در: مهدویت 1390/03/02

آرماگدون (آرمگدون) به معنی جنگ نهایی است که بیشتر در غرب و در میان مسیحیت و یهودیت کاربرد دارد. این جنگ، نبرد نهایی و بزرگ حق علیه باطل است که غربیان آن را با نام آرماگدون یا جنگ نهایی در آخرالزمان می شناسند.

تفکر آرماگدونی

آرماگدون به عنوان یک نبرد نهایی باید سیری به نفع یهودیت و مسیحیت داشته باشد. حال این سیر از دیدگاه آرماگدونی به این صورت است. زمانی که مسجد اقصی و مسجد قبة الصخره توسط یهودیان منهدم شود جنگ نهایی یا آرماگدون شروع شده و در آن تمام جهان به نابودی کشیده می شود.

این تفکر به گونه ای ذهن مردم را به سویی سوق می دهند تا باور کنند که به زودی لشکری از دشمنان مسیح که متشکل از سپاه نظامی عظیمی است، از عراق حرکت و به سوی قدس رهسپار می شوند. در این زمان نیروهایی که به مسیح ایمان دارند راه این لشکر را سد می کنند و آنان را درهم می کوبد. سپاهی که از عراق به سوی فلسطین در حرکت است طبق تفکرات اسلامی و روایی، همان سپاه حضرت مهدی (عج) است که برای آزادسازی قدس شریف به سمت فلسطین حرکت می کند ولی طبق تفکرات منحرف یهودی، مهدی(عج) همان ضد مسیح یا دجال است! که برای سیطره بر جهان می خواهد وارد بیت المقدس شود و با یهودیان به جنگ بپردازد!

ابقع و اصهب را بهتر بشناسید

ارسال شده در: مهدویت 1390/02/03

اصهب (اصعب) و ابقع دو چهره ی قبل از ظهور هستند که نقش چنان آشکاری در بحث ظهور ندارند (از نظر نقش آنان نسبت به چهره های شناخته شده) ولی با این حال برای اینکه نام آنها در پیشبرد نظام سفیانی برده شده و همچنان روایاتی نیز از ائمه(ع) در دسترس است، شناخت آنان خالی از لطف نیست.

در بسیاری از سایتها در مورد ابقع و اصعب سخنانی به میان آمده که بیشتر این تعاریف بازنشر سایتهای بزرگ و محتوا ساز است! با کمی جستجو به نتایج قابل قبولی می رسید. اما بنده در اینجا به صورت کوتاه و گذرا به معرفی این دو چهره و نقش ایشان در ظهور می پردازم.