اهواز

دولت بر باد رفته

ارسال شده در: یادداشتها 1400/04/30

برای ثبت در تاریخ باید از دولتی نوشت که زور نهایی خود را در آخرین روزهای حیاتش برای وخیم تر کردن اوضاع کشور و معیشت مردم می زند. مدال افتخار دولت روحانی در 8 سال مدیریت دستگاه اجرایی، انتقاد از خود بود نه چیزی فراتر! از اوضاع نابسمان فعلی در قطع برق، قطع آب، افزایش قیمت ها مخصوصا قیمت های اقلام اساسی، افزایش قیمت نان همزمان با مشکل آب و خشکسالی بی سابقه در خوزستان و عدم همکاری دولت با مردم برای سامان دادن به این مشکلات از جمله دست گل هایی بوده که دولت های یازدهم و دوازدهم به آب داده است. روحانی در انتخابات 96 با ورود به خوزستان وعده حل مشکل آب را داد! همان آبی که قرار بود با برجام مشکلش حل شود. اما بعد از گذشت 4 سال و نابسامانی های این روزها که باعث ریخته شدن خون و تلف شدن دام ها شد هیچ قدمی که باعث حل مشکل این مردم مظلوم شود برنداشت! همانند تمام وعده هایی که داد و یادش رفت!

نمی دانم در این 8 سال اگر دستگاه های نظامی و انقلابی نبودند چه به روز این مردم می آمد. ارتش و سپاه برای رفع کوتاه مدت مشکلات با تانکر به مناطق آب رسانی می کند؛ مردم با کمک های نقدی و غیرنقدی و تهیه آب معدنی در حال کمک هستند اما روحانی، معاون اولش و مسئولینی که باید در زمان بروز مشکلات در کنار مردم باشند در کاخ های خود زیر باد کولر لم داده اند، نسخه می پیچند و به ریش مردم می خندند.

پس از 8 سال اینجاست که نتیجه اعتماد و انتخاب مردم خود را نمایان می کند. آنچه در این 8 سال گذشت کودتایی علیه ایران بوده که بازهم مردم با آن مقابله کردند و آنها را ناکام گذاشتند. امیدوارم زمانی برسد تا هرکه به مردم این آب و خاک در هر لباسی خیانت کرد در پیشگاه مردم عزیز ایران محاکمه شود.