اهل مشرق

نقش ایرانیان در دوران ظهور

ارسال شده در: مهدویت 1390/02/30

شاید یکی از اتفاقات مهم و بسیار زیبا برای ایرانیان، نقش مهم در زمینه سازی ظهور، و بشارتی خوشحال کننده و امید دهنده برای این قوم باشد. در مورد ایرانیان در زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) روایات و احادیث بسیار زیادی داریم که نقش مهم آنان را قبل و پس از ظهور ترسیم می کند. این یک افتخار بزرگ برای قوم سلمان (ایرانیان) است که زمینه ساز نهضتی بزرگ با فرماندهی حضرت قائم(عج) برای مقابله با ظلم و ستم در جهان باشند.