اصعب و ابقع

ابقع و اصهب را بهتر بشناسید

ارسال شده در: مهدویت 1390/02/03

اصهب (اصعب) و ابقع دو چهره ی قبل از ظهور هستند که نقش چنان آشکاری در بحث ظهور ندارند (از نظر نقش آنان نسبت به چهره های شناخته شده) ولی با این حال برای اینکه نام آنها در پیشبرد نظام سفیانی برده شده و همچنان روایاتی نیز از ائمه(ع) در دسترس است، شناخت آنان خالی از لطف نیست.

در بسیاری از سایتها در مورد ابقع و اصعب سخنانی به میان آمده که بیشتر این تعاریف بازنشر سایتهای بزرگ و محتوا ساز است! با کمی جستجو به نتایج قابل قبولی می رسید. اما بنده در اینجا به صورت کوتاه و گذرا به معرفی این دو چهره و نقش ایشان در ظهور می پردازم.