اتفاقات مصر قبل از ظهور

حوادث مصر در دوره قبل از ظهور

ارسال شده در: مهدویت 1390/02/21

با توجه به اینکه ما در زمانی قرار داریم که کشورهای مسلمان از جمله مصر در صدر اخبار و رویدادهای جهان قرار دارند، بر آن شدم که تعدادی از روایات و وقایعی که قبل از ظهور و در زمان ظهور اتفاق می افتد را بیان کنم تا با صحت روایات و بر حق بودن دین اسلام و ائمه(ع) بیشتر آشنا شویم.

روایات متعددی در مورد مصر و حوادث آن در دوران قبل و پس از ظهور از پیامبر(ص) و ائمه(ع) ذکر شده است، این روایات در بردارنده ی بشارتهایی برای فتح مصر، توسط مسلمانان و همچنین حمله و غلبه ی غربی ها بر مصر و  زمان ظهور است.