دسته: مهدویت

ظهور و تحولات جهان از دید عقل

ارسال شده در: مهدویت بدون دیدگاه 1390/04/02

در دنیای ارتباطات، اخبار هر گوشه از جهان در کمترین زمان انتشار پیدا کرده و به مخاطب می رسد و هر مخاطبی اخبار مورد علاقه ی خود را دنبال و با توجه به اطلاعات بدست آمده آن را تجزیه و تحلیل می کند. با وجود حجم بسیار بالای اطلاعات و سیل بمباران اطلاعاتی رسانه ها، تنها دستگاه پردازنده ی انسان، یعنی مغز، برای تفکیک یا جداسازی اطلاعات، کاری جز تحلیل این اطلاعات ندارد! اینجاست که اگر زمانی اطلاعاتی نادرست در کار باشد، با توجه به همان تحلیل صورت می گیرد و همین امر باعث به وجود آمدن دیدگاه های مختلف شده، که دلیل آن چیزی جز تعدد منابع (درست یا نادرست) مورد استفاده ی آن افراد نیست.

یکی از مسائل مهم مهدویت وجود نشانه های متعدد است که هر فردی را در زمان های مختلف با توجه به تشابهاتی که بین رخدادها وجود دارد به اشتباه می اندازد، از جمله قیام پرچم های سیاه خراسان که قبل از ظهور حضرت مهدی (عج) و برای پشتیبانی ایشان اتفاق می افتد و در روایات مختلف بر این امر تاکید شده است.

نارضایتی از عدالت فعلی زمینه ساز عدالت واقعی

ارسال شده در: مهدویت بدون دیدگاه 1390/03/29

عدالتخواهی نیاز انسان کامل و به نوعی یک نیاز فطریست که ناخودآگاه می طلبد انسان در راهش قدم بگذارد. و اما در جامعه ی مهدوی، عدالت را می توان بزرگترین دست آورد آن جامعه دانست! جامعه ای که به دور از هر تعصبی فقط و فقط در پی ایجاد برابری و مساوات ، به سوی کمال حرکت می کند.

به راستی تا کنون به چه مقدار عدالت در جهان اجرا شده است؟

آیا عدالت فقط قرار گرفتن ثروت های جامعه در دست افراد خاص است؟

آیا کسانی که دم از اجرای عدالت در جوامع می زنند خود انسانهای عادلی هستند؟

آیا سکوت قشر آسیب پذیر جامعه نشان از اجرای بدون نقص عدالت در جامعه است؟

و سوال های دیگر که ذهن هر انسان عدالتخواهی را متوجه و درگیر می کند. جواب تمام این سوالات را می توان با توجه به قرارگیری هر انسان در جامعه پاسخ داد و آن را با مثال زیر بهتر درک کرد.

مسلمانان در آخرالزمان چگونه اند !

ارسال شده در: مهدویت بدون دیدگاه 1390/03/26

آنچه در روایات مشاهده می شود، اوضاع مسلمانان در آخرالزمان بسیار دلسرد کننده و برای کسانی که از آن آگاهند هشدار دهنده و کارگشا خواهد بود! فرد مسلمان در آخرالزمان آنچنان ناتوان است که از هر طرف به او ستم روا می دارند و مورد ظلم قرار می گیرد. اوضاع چنان تغییر می کند که ظالمان عنان حکومت ها را در دست گرفته و به ستم می پردازند. پراکندگی مسلمانان از یکدیگر از لحاظ عقیده و طرز فکر، نیز بر این امر بیش از پیش دامن می زند!

علی بن محمد سمری چهارمین نائب امام زمان (عج)

ارسال شده در: مهدویت بدون دیدگاه 1390/03/23

بعد از ۳ نائب خاص امام زمان (عج) که در مطالب قبلی گذشت، به ابوالحسن علی بن محمد سمری چهارمین و آخرین نائب حضرت حجت (عج) می رسیم. حسین بن روح، سومین نائب امام(ع) قبل از وفات، علی بن محمد سمری را به دستور صاحب الامر امام مهدی (عج) به جانشینی خود و نیابت حضرت در آورد. علی بن محمد سمری نیز مانند سه نائب قبلی با توجه به اینکه در خدمت امامان معصوم(ع) بود، مورد اعتماد شیعه بود و در هنگام نصب او به وسیله ی حسین بن روح که وی خود یک فرد موثق و مورد اعتماد بود، مخالفت و اعتراض چندانی نکردند!

حسین بن روح نوبختی سومین نائب امام زمان (عج)

ارسال شده در: مهدویت بدون دیدگاه 1390/03/20

حسین بن روح نوبختی به وسیله ی محمد بن عثمان و با دستور صاحب الزمان (عج) قبل از وفات به جانشینی وی در آمد، تا حسین بن روح نیز ادامه دهنده ی راه وی و نائب خاص امام غایب باشد. جعفر بن احمد بن متیل گوید: هنگامی که وفات ابوجعفر (محمد بن عثمان) فرا رسید من بالای سر او نشسته بودم و با او سخن می گفتم و ابوالقاسم حسین بن روح پایین پای او نشسته بود. در این هنگام محمد بن عثمان متوجه من گردید و فرمود: به من دستور داده شده که به حسین بن روح وصیت کنم، با شنیدن این سخن از جای خود حرکت کردم دست ابولقاسم را گرفتم و در جای خود نشاندم و خود پایین پای ابوجعفر نشستم.۱

محمد بن عثمان دومین نائب امام زمان (عج)

ارسال شده در: مهدویت بدون دیدگاه 1390/03/17

ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری دومین نائب خاص امام زمان (عج)، و فرزند عثمان بن سعید بود. پس از مرگ پدرش عثمان بن سعید امام زمان (عج) او را به جانشینی اش منصوب کرد؛ تا امور وکالت را از جانب حضرت بر عهده گرفته و رابطی با مردم باشد. امام مهدی(عج) در نامه ای از شایستگی های عثمان بن سعید می گوید و مرگ پدر را به او تسلیت گفته و وی را بعد از پدر جانشین، قرار می دهد.۱