مسلمانان در آخرالزمان چگونه اند !

ارسال شده در: مهدویت 1390/03/26

آنچه در روایات مشاهده می شود، اوضاع مسلمانان در آخرالزمان بسیار دلسرد کننده و برای کسانی که از آن آگاهند هشدار دهنده و کارگشا خواهد بود! فرد مسلمان در آخرالزمان آنچنان ناتوان است که از هر طرف به او ستم روا می دارند و مورد ظلم قرار می گیرد. اوضاع چنان تغییر می کند که ظالمان عنان حکومت ها را در دست گرفته و به ستم می پردازند. پراکندگی مسلمانان از یکدیگر از لحاظ عقیده و طرز فکر، نیز بر این امر بیش از پیش دامن می زند!

سرگردانی مسلمانان در آخرالزمان

ابن عقبه میگوید: از امیرالمونین علی(ع) شنیدم که می فرمود: گویی هم اکنون شما را می بینم همچون شتری که به دنبال چراگاه می گردد بدین سوی و آن سوی درگردشید و آن را نمی یابید ای گروه شیعه!1

عبدالله بن بُکَیر و حَکَم از امام باقر(ع) روایت کرده اند که آن حضرت فرمود: چگونه خواهید بود هنگامی که به بالا روید کسی را نیابید و بازگردید و کسی را نیابید!2

تمام این سخنان بیان کننده ی وضعیت مسلمانان در آخرالزمان است. آشکار است که قبل از ظهور قائم(عج) مسلمانان مخصوصا شیعه، چنان سرگردان و سرخورده هستند که راهی برای برون رفت از اوضاع آن روزها نمی یابند! چنانکه برای رسیدن به هدف که همانا چیره شدن بر کفر است، کاری از پیش نمی برند و فقط دور خود در گردش هستند!

امام علی النقی(ع) به نقل از امیرالمونین علی(ع) می فرمایند: قائم ما غیبتی طولانی خواهد داشت. شیعیان را چنان می بینم که برای پیدا کردن او دشت و دمن را زیر پا گذارند و او را پیدا نکنند! بدانید آنها که در غیبت وی در دین خود ثابت بمانند و از طول مدت غیبتش منکرش نشوند، روز قیامت با من خواهند بود.3

شیعیان آخرالزمان

بهترین توصیفات شیعیان آخرالزمان در کلام امام علی(ع) مشهود است. سخنانی که با کمی تامل می شود به معنای آن پی برد! امیرالمونین (ع) در آخرین خطبه ی خود بر منبر کوفه قبل از شهادت فرمودند:….. شیعیان من نزد مردم کافر و نزد خدا از خوبانند، پیش مردم دروغگو، ولى نزد خدا راست گویانند، در نزد مردم پلید اما پیش خدا پاکیزگانند، پیش مردم ملعون و پیش خدا نیکانند، پیش مردم ظالم اما نزد خدا عادلند، شیعیان من بوسیله ایمان رستگارند اما منافقون زیان کارند.4

مسلمانان ریاکار و دور از اسلام

مشکلاتی که در دو روایت بالا از نظرتان گذشت همه و همه از غیبت منجی(عج) و نبود پیشوای معصوم است. اما مشکلات دیگری که گریبان مسلمانان را می گیرد، دور شدن آنان از اسلام ناب و قرآن است. حقیقتی که تبعیت نکردن از آن به قیمت مرگ جاهلیت است! در احادیثی که امام صادق(ع) از رسول الله(ص) نقل می کند و در ادامه خواهد آمد، نشان می دهد مسلمانان آنچنان از اسلام و قرآن دور می شوند که فقط به دوش گیرنده ی نام اسلام هستند نه خود آن!

رسول الله (ص) می فرمایند: زمانی برای امت من پیش می آید که باطنشان پلید و ظاهرشان به واسطه ی طمع به دنیا نیکو خواهد بود. آنها در آن زمان آنچه را نزد خداست نمی خواهند و کارشان از روی ریا است و ترسی از خداوند ندارند. در آن هنگام خداوند آنها را به عذابی مبتلا می سازد که هرچه دعای غریق بخوانند، دعایشان مستجاب نشود!5

و همچنین می فرمایند: زمانی بر امت من خواهد آمد که از قرآن جز رسمی و از اسلام جز اسمی نماند. آنها خود را مسلمان می نامند در حالی که از هر کس به اسلام دورترند. مساجد آنها به صورت آباد ولی از لحاظ هدایت و تقوا خراب است. دانایان آنان بدترین دانایانی هستند که در زیر آسمان زندگی می کنند. فتنه و آشوب از آنها سر می زند و هم به سوی آنها باز می گردد.6 مصداق این روایت را می توان در مسلک ها و فرقه هایی دید که هم اکنون نیز در جهان با نام اسلام فعالیت می کنند و اراجیف خود را به خورد مردم می دهند. فرقه هایی که از هیچ وسیله ای برای زمین زدن اسلام دریغ نمی کنند.

تمام این روایت ها نشان دهنده ی وضعیت مسلمانان در زمان غیبت حجت خدا بر روی زمین است. روایاتی که حاکی از آزمون های بسیاری برای مسلمانان است. همین امر باعث می شود تا افراد در صافی آزمایش های الهی غربال شوند و از قافله ی اسلام جا بمانند! اما در این میان افراد بسیاری نیز هستند که در این آزمون ها پیروز و سربلند بیرون می آیند و آنان آینده سازان و همراهان مهدی موعود(عج) بر روی زمین خواهند بود.

_________________________________________

1-غیبت نعمانی ص273

2-غیبت نعمانی ص273

3-مهدی موعود ص324

4-ملاحم الفتن ب59 ص127

5-مهدی موعود ص990 

6-مهدی موعود ص991

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.