انتظار چیست

ارسال شده در: مهدویت 1390/04/06

مقدمه

انتظار واژه ی عمیق و خاصی است که در همه ی جهات زندگی و در تمام ادیان محترم شمارده شده است. انتظار از نظر لغوی به معنای توقع داشتن، چشم به راه بودن و نگرانیست، پس کسانی که به انتظار نشسته اند را می توان افرادی دانست که در انتظار تغییرات بسیار زیادی هستند. خواه این تغییرات فردی باشد یا اجتماعی.

هر فرد در اجتماع انتظار را با توجه به مشخصه های خود می سنجد و درست و غلط بودن آن را در منفعت به خود می داند. اینجاست که مرز بین مومن و غیر مومن مشخص می شود! و در اینجاست که انتظار به معنای حقیقی درک می شود نه با واژه هایی که فقط معنای کلمه را می رسانند. انتظار در نهاد یک مومن واژه مقدسی است، معنای آن از میل به هدایت و آینده ای روشن و نجات دین از شر فتنه ها مشخص است. حال آنکه معنای انتظار از نظر غیرمومن وسیله ای برای رسیدن به منفعت مادی است.

ظلم دلیلی برای انتظار

شاید یکی از مهم ترین دلایل انتظار، امید به آینده برای نجات انسان از شر ظالمان باشد و دلیل بسیار محکم و قدرتمند برای ایستادگی انسان در برابر ظلم و انتظار برای نجات توسط منجی است. اینجاست که واژه ی انتظار معنایی ورای کلمه پیدا می کند و برای افرادی قابل درک است که مورد ظلم قرار گرفته و در انتظار روزنه ای برای نجات از این گرداب فرو رونده هستند.

انتظار در ادیان

ممکن است نوع انتظار در ادیان الهی کمی با یکدیگر متفاوت باشد ولی سعی رسولان الهی بر این بود که انتظار را با توجه به اقتضای زمان مطرح کنند. تمامی پیامبران، انتظار را مبتنی بر دینداری و آمادگی فردی برای درک رسول زمان خود بیان کرده اند. مژده آخرین نبی وهمچنین بشارت آخرین منجی توسط پیامبران الهی خود دلیل بر انتظار است. اما افراد از روی کوته فکری یا دشمنی آن را به بعضی از افراد نا لایق و غیر مرتبط نسبت دادند. در زمان حال نیز این مساله دیده می شود، البته در مورد منجی آخرالزمان!

انتظار در اسلام

پس از بعثت خاتم پیامبران محمد مصطفی(ص) انتظار رنگ و بویی دیگر گرفت، زیرا پیامبر بشارت بزرگی برای مومنان بر روی زمین داشت که مومنان را حاکمان خدا بر روی زمین می گرداند، و آن چیزی نیست جز انتظار ظهور منجی عالم بشریت که زمین را از وجود نحس اهریمنان پاک می کند و مومنان را وارثان زمین قرار می دهد.

مسلمانان با توجه به آیه های صریحی که در قرآن کریم آمده است به آن اعتقاد دارند. آیاتی نظیر “توبه 32و33- نور 55- غافر 51- انبیا 105 و106- قصص 4- سجده 28و29- صافات 171و173- حج 41 ” که نشانگر وعده ی بزرگ خداوند حکیم برای به انتظار ماندن مومنان در جهت رسیدن به زمان وعده داده شده توسط خود و رسولان او است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.