آقای راننده سیگار نکش!

ارسال شده در: یادداشتها 1398/06/02

گاهی اوقات مقاومت برخی از افراد در برابر فهمیدن مرا متعجب می کند. انگار نمی خواهند برای یکبار هم که شده سلایق و علایق خود را بخاطر به زحمت نیافتادن دیگران کنار بگذارند. نمونه ای از این مشکلات سیگار است! طبق قوانین سازمان تاکسیرانی سیگار کشیدن در تاکسی ممنوع است. اما برخی با این تفکر که هر مردی که در تاکسی می نشیند سیگاری بوده و سیگار کشیدن در کنار او مشکلی ندارد!

ساعت 10 شب هنگام برگشت از محل کار به خانه سوار یک تاکسی شدم. راننده بدون پرسیدن اینکه آیا دود سیگار شما را اذیت می کند یا خیر سیگار را آتش زد. در یک دست سیگار و در دست دیگر گوشی و در حال پیام دادن. گاهی هم زنگی می زد و برای اینکه صدای باد در گوشی نپیچد و گوش شخص پشت خط خدای نکرده رگ به رگ نشود شیشه را بالا می کشید. به همین دلیل فضای داخل ماشین بوی بسیار بدی گرفته بود. برای سوار کردن اولین مسافر بعد از من توقف کرد. چند متر آن طرفتر فرد دیگری را نیز سوار کرد.

-بفرما(پول) فلان جا پیاده می شم.

+باشه!

+ممنون پیاده می شم. شما آقای ….. هستید؟

-بله!

+لطفا درون تاکسی سیگار نکش!

من کمی تعجب کردم. نه اینکه این خواسته را از راننده داشت بلکه بعد از پیاده شدن، راننده تاکسی طرف را مورد لطف قرار داده و هرچه میتوانست بارش کرد و از خجالتش درآمد.

بعد با یک غرور کاذب گفت: طرف فکر میکنه کیه؟! درسته بازرس تاکسی رانی هست ولی نمیتونه چنین حرفی بزنه! مرتیکه…….

من تازه فهمیدم طرف بازرس بوده و برای همین میخواست مطمئن شود که نام و نام خانوادگی راننده را درست گفته یا نه.

راننده ادامه داد: فلان فلان شده حالا همسایه ماست اینطوری میگه.

حدود چند دقیقه ای غرغر و فحش های راننده اعصاب من و مسافر پشتی را بهم ریخته بود. در همین حین دیدم واقعا تحمل غرغر بیشتر را ندارم؛ گفتم: ایشون بر حسب وظیفه کار درستی کرد! یعنی این تذکر را نده؟

-آخه این موقع تذکر نمیدن (منظورش این وقت شب بود). مرتیکه فلان فلان شده. تاکسی رانی ماشین منو خوابوند به گ… خوری انداختمشون. رفتم از فلان جا نامه گرفتم دادم دهنشون بسته شد.

دیدم اگر من تا زمانی که به مقصد برسم با این فرد درباره حقوق مسافر بحث کنم جز اعصاب خوردی برای خودم چیز دیگری ندارد. چون از هر دری گفت الا دلیلی که بازرس او را مورد خطاب قرار داده بود؛ یعنی سیگار نکشیدن در خودروی عمومی! برای همین ترجیح دادم تا مقصد هر حرفی که زد واکنش نشان ندهم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.